PROGRAM PENDIDIKAN

Program Harian

 • Qiyamullail dan muroja’ah
 • Setoran hafalan baru
 • Shalat shubuh berjama’ah
 • Dzikir pagi
  Setoran hafalan baru
 • Sarapan\
 • Bersih – bersih
 • Setoran hafalan baru
 • Shalat dhuha dan muroja’ah
 • Setoran hafalan baru
  Qailulah
 • Shalat zhuhur jama’ah
 • Makan siang
 • Mata pelajaran diknas
 • Shalat ashar
  Muroja’ah
 • Olah raga
 • Mandi
 • Dzikir petang
  Shalat maghrib
 • Kajian
 • Shalat isya
  Kegiatan bahasa dan murojaah
 • Istirahat